Brexit & IPR:t

brexit

Iso-Britannia erosi EU:sta 31.1.2020.  Nyt eletään siirtymäaikaa, joka näillä näkymin jatkuu tämän vuoden loppuun. Siihen asti immateriaalioikeuksien osalta kaikki pysyy ennallaan. Tämän hetkisen käsityksen mukaan siirtymäajan jälkeen Brexit vaikuttaa IPR-alalla erityisesti EU-tavaramerkkeihin ja rekisteröityihin yhteisömalleihin. Iso-Britannian EU-eroon liittyy kuitenkin vielä paljon avoimia kysymyksiä, joihin haetaan vastauksia siirtymäajan neuvotteluissa.

Eurooppapatentit

Eurooppapatenttien osalta mikään ei muutu Brexitin myötä, koska Euroopan patenttisopimus (EPC) ei ole EU:n alainen sopimus. Ovathan Norja ja Sveitsikin EU:n ulkopuolisina maina sitoutuneet EPC:hen. Tämä pätee sekä myönnettyihin patentteihin että vireillä oleviin ja failaamattomiin hakemuksiin, riippumatta siitä ovatko ne saatettu vireille suoraan EPO:ssa vai kansainvälisinä hakemuksina, joissa EP on nimettynä.

Yhtenäispatentti (UP) ja yhdistetty patenttituomioistuin (UPC)

Yhtenäispatenttijärjestelmä ei ole vielä toiminnassa eikä yhdistettyä patenttituomioistuinta koskeva sopimus ole astunut voimaan. Ymmärrettävästikin näiden osalta on siis täysin epäselvää, mikä tulee Iso-Britannian asema olemaan UP:n ja/tai UPC:n mahdollisesti käynnistyessä. Seuraamme tilannetta ja pidämme teidät ajan tasalla.

Lisäsuojatodistukset eli SPC:t

Lisäsuojatodistukset ovat kansallisia oikeuksia ja ovat erillisinä voimassa jokaisessa EU-maassa. Oletus on, että Iso-Britannian SPC-järjestelmä säilyy lähes muuttumattomana vaikkakin yhteys Euroopan Unionin tuomioistuimeen (CJEU) katkeaa Brexitin myötä. CJEU on korkein valitustuomioistuin SPC-asioissa. Tulevaisuudessa on mahdollista että Iso-Britannian SPC-asioita koskeva lainsäädäntö ja/tai oikeuskäytäntö poikkeavat EU:n vastaavista.

Tavaramerkit ja mallisuojat

Siirtymäajan eli 31.12.2020 asti myös EU-tavaramerkkejä ja yhteisömalleja koskevat käytännöt pysyvät ennallaan.

Siirtymäajan päättyessä voimassa olevat EU-tavaramerkit ja julkiseksi tulleet yhteisömallit

EU:n ja Iso-Britannian välillä tehdyn erosopimuksen tarkoituksena on varmistaa, että ennen siirtymäkauden päättymistä rekisteröityjen tai myönnettyjen EU-tavaramerkki- ja yhteisömallioikeuksien haltijat tulevat vastaavien oikeuksien omistajiksi Iso-Britanniassa paikallisen lainsäädännön nojalla ilman uudelleen tutkimista. Tämä tarkoittaa, että nämä EU:ssa voimassa olevat oikeudet muuttuvat automaattisesti kansallisiksi oikeuksiksi Iso-Britanniassa ja saavat alkuperäisten hakemusten jättö- ja etuoikeuspäivät. Näin tapahtuu niin EU-tavaramerkeille ja yhteisömalleille kuin kansainvälisille rekisteröinneillekin, joissa EU on nimettynä.

Rekisteröimättömät yhteisömallit tunnustetaan automaattisesti myös Iso-Britanniassa siirtymäajan jälkeen UCD-säännösten määräämän suoja-ajan päättymiseen saakka. Iso-Britannian hallitus on luvannut luoda maahan uuden vastaavan ”täydentävän” systeemin. Yksityiskohtiin odotetaan tarkennuksia siirtymäaikana.

Siirtymäajan päättyessä vireillä olevat EU-tavaramerkkiä ja yhteisömallia koskevat hakemukset

1.1.2021 vireillä olevat EU-tavaramerkkiä ja yhteisömallia koskevat hakemukset sekä hyväksytyt mutta julkaisemattomat yhteisömallisuojat eivät automaattisesti koske enää Iso-Britanniaa. Tällaisten EU-tavaramerkki- ja yhteisömallien hakijoilla on mahdollisuus hakea kansallista suojaa Iso-Britanniassa yhdeksän kuukauden kuluessa siirtymäajan päättymisestä säilyttäen vireillä olevan EU-hakemuksen jättö- ja prioriteetti- tai senioriteettipäivämäärät. Siirtymäkauden päätyttyä Iso-Britanniassa ja EU:ssa vaaditaan erilliset tavaramerkit ja mallioikeudet, jos suojaa tarvitaan molemmilla alueilla.

Tavaramerkki- ja mallisuoja-asiantuntijamme auttavat mielellään myös Brexitiin liittyvissä IPR-asioissa.

Pidämme teidät ajan tasalla Brexitin vaikutuksista IPR-suojaukseen siirtymäkauden neuvottelujen edetessä.

Kirjoittaja

Jaa artikkeli