Etuoikeus (right to priority) – patentinhakijalla vuosi aikaa tehdä päätöksiä

Kun hakija on tehnyt tiettyä keksintöä koskevan patenttihakemuksen, on hänellä hakemuksen tekemispäivästä 12 kuukauden kuluessa mahdollisuus jättää vastaava hakemus ja pyytää tälle etuoikeutta aikaisemmasta hakemuksesta. Etuoikeus tarkoittaa, että keksinnön uutuutta ja keksinnöllisyyttä tarkasteltaessa myöhempi hakemus katsotaan tehdyksi samaan aikaan ensimmäisen hakemuksen kanssa, jolloin etuoikeusvuoden aikana julkaistut dokumentit eivät voi toimia estejulkaisuina.

Pariisin sopimus

Etuoikeus perustuu kansainvälisen Pariisin sopimuksen 4. artiklaan. Lyhyesti, artiklassa sanotaan, että hakija, joka on jostakin sopimusvaltiosta voi käyttää ensimmäisen hakemuksen tekemispäivää toisen hakemuksen tekemispäivänä jossakin toisessa sopimusvaltiossa, kun tämä hakija tekee toisen hakemuksen 12 kuukauden kuluessa ensimmäisen hakemuksen tekemispäivästä.

Ensimmäinen ja toinen hakemus voivat olla yhtä hyvin kansallisia patentti- tai hyödyllisyysmallihakemuksia, alueellisia hakemuksia kuten eurooppapatenttihakemuksia tai kansainvälisiä PCT-hakemuksia. Etuoikeusvuosi lasketaan ensimmäisen hakemuksen tekemispäivää seuraavasta päivästä, eli esimerkiksi, jos hakemus on tehty 21.7.2021, toinen hakemus on tehtävä viimeistään 21.7.2022.

Hakemuksen julkiseksitulo

Hakija ei menetä etuoikeutta, vaikka ensimmäisen hakemuksen käsittely lopetettaisiin tai hakemus peruuntuisi, ennen hakemuksen julkaisua. Etuoikeuteen riittää, että patenttivirasto on antanut ensimmäiselle hakemukselle tekemispäivän. On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka ensimmäisen hakemuksen käsittely lopetettaisiin tai hakemus peruuntuisi, ennen hakemuksen julkaisua, se tulee julkiseksi osana toisen hakemuksen asiakirjoja etuoikeutta pyydettäessä.

Toinen muistettava asia on, että hakemus tulee julkiseksi 18 kuukautta etuoikeuspäivästä, eli jos toinen hakemus pyytää etuoikeutta ensimmäisestä hakemuksesta, toinen hakemus tulee julkiseksi, kun ensimmäisen hakemuksen tekemisestä on kulunut 18 kuukautta.

Etuoikeutta voi myös pyytää useammasta aikaisemmasta hakemuksesta, jos niiden tekemisestä ei ole kulunut yli vuotta. Toinen hakemus voi myös poiketa ensimmäisestä hakemuksesta, eli hakemukseen saa lisätä aineistoa. Kuitenkin etuoikeuden saa myöhemmissä hakemuksissa vain niille keksinnön osille, jotka ovat tulleet esille ensimmäisessä hakemuksessa.

Etuoikeuden hyödyt

Etuoikeuden suurin hyöty on siinä, ettei heti tarvitse päättää, missä maissa hakea suojaa. Hakija voi ensin tehdä yhden hakemuksen, esimerkiksi kansallisen hakemuksen ja katsoa, mitä patenttiviranomainen sanoo keksinnön patentoitavuudesta. Kun hakija on saanut patenttiviranomaiselta lausunnon keksinnön patentoitavuudesta, on helpompi lähteä hakemaan patenttia myös kansainvälisesti.

Samalla etuoikeusvuoden aikana hakija voi esimerkiksi testata markkinoita ja hakea keksinnölleen rahoitusta. Nämäkin auttavat päättämään siitä, että kannattaako keksintöä lähteä patentoimaan kansainvälisesti ja mihin maihin patentteja kannattaa lähteä hakemaan.

Vielä yksi etuoikeuden hyöty on se, että hakija voi julkistaa keksintönsä kansallisen hakemuksen tekemisen jälkeen ilman, että julkistamisesta tulee este sen jälkeen tapahtuvalle patentoinnille.

Kirjoittaja

Jaa artikkeli