Patentti

Keksintö kannattaa patentoida

Patentti on yksinoikeus, jonka avulla voit kieltää muita käyttämästä keksintöäsi ammattimaisesti hyväkseen esim. valmistamalla, myymällä, maahantuomalla tai käyttämällä sitä. Tämä kielto-oikeus pätee maissa, joissa patentti on voimassa. Patentti on konkreettista omaisuutta ja se antaa tuotteellesi mainosarvoa, jolla on usein myönteinen vaikutus myyntiin. Muistathan, että patentoimalla voit varmistaa, että kukaan muu ei saa yksinoikeutta samalle keksinnölle. Lisäksi patentit nostavat yrityskuvaa, sillä tuotekehitykseen panostavat yritykset mielletään edistyksellisiksi.

Patentoitavan keksinnön tulee olla uusi

Tämä tarkoittaa, että keksintöä ei saa julkistaa millään tavalla ennen kuin patenttihakemus on toimitettu patenttiviranomaiselle tai keksinnön osalta on tehty muu strateginen päätös. Lisäksi patentoitavan keksinnön tulee erota olennaisesti aiemmin tunnetuista ratkaisuista ja olla teollisesti käyttökelpoinen. Patentin voi saada tuotteelle, laitteelle, menetelmälle tai niiden käytölle.

Patentti suojaa ainoastaan sen, mitä hakemuksessa on esitetty. Tuotteen jatkokehityspiirteet on patentoitava erikseen. Ja muistettava olla julkistamatta niitä ennen suojausta!

Patentti ei automaattisesti ole lupa käyttää keksintöä

Myönnetty patentti ei suoraan tarkoita, että patentin haltija saa käyttää keksintöään. Keksinnön ammattimaista käyttöä voi rajoittaa esim. aiemmin myönnetty, voimassa oleva patentti, josta sinun patenttisi on riippuvainen. Tällaisessa tilanteessa käyttöluvan saaminen edellyttää lisenssineuvotteluja. Lisäksi esim. kemikaaleihin ja lääkkeisiin liittyvien keksintöjen hyödyntäminen saattaa vaatia luvan viranomaiselta.

Maailmanlaajuista patenttia ei ole olemassa

Kansainvälisessä patentinhaku- eli PCT-järjestelmässä patenttihakemuksen uutuuden ja patentoitavuuden arvio valittu kansainvälinen viranomainen. Tutkimusvaiheen jälkeen eli 30 kuukauden kuluttua etuoikeuspäivästä patentinhakua voi halutessaan jatkaa kansallisesti tai alueellisesti tai molempia reittejä. Näin suurempia kustannuksia aiheuttavat patentointipäätökset voidaan siirtää vaiheeseen, jolloin keksinnön patentoitavuudesta ja sen liiketoiminnallisesta hyödystä on parempi käsitys. WO-alkuiset “patenttinumerot” ovat siis aina hakemusnumeroita.

Suojata vai salata?

Salassapito on yksi tapa suojata keksintö, mutta siinä on riskinsä. Nimittäin, jos kilpailijasi keksii saman ratkaisun, hän voi käyttää sitä vapaasti. Mikään ei myöskään estä kilpailijaasi patentoimasta kyseistä keksintöä, joka salassapidon myötä on oletettavasti pysynyt uutena.

Patenttiaika eli aika, jonka patentti voi suojata keksintöäsi, on tyypillisesti 20 vuotta hakemispäivästä. Patentin voimassa pitäminen edellyttää ylläpito- eli vuosimaksujen maksamista.

SPC; patentin suoja-ajan pidennys lääke- ja kasvinsuojeluaineille

Lisäsuojatodistus eli Supplementary Protection Certificate (SPC) mahdollistaa lääke- ja kasvinsuojeluaineita koskevan patentin suoja-ajan pidennyksen peruspatentin voimassaolon päättyessä. Lisäsuojatodistuksen tarkoituksena on hyvittää se viisi vuotta ylittävä aika, joka myyntiluvan saamiseen on mennyt, kuitenkin enintään viisi vuotta.