Jaettu hakemus | Kysymyksiä & vastauksia

Mikä on jaettu hakemus?

Jaetun patenttihakemuksen asiasisältö on esitetty jo aiemmin virastoon toimitetussa kantahakemuksessa, josta hakemus on jaettu. Tyypillisesti tällaisen jaetun hakemuksen selitys ja piirustukset ovat täysin tai hyvin samanlaiset kuin kantahakemuksessa. Suojan laajuuden määrittävien jaetun hakemuksen vaatimusten on kuitenkin oltava erilaiset kuin kantahakemuksen vaatimukset. Jaettuun hakemukseen ei voi lisätä uutta asiasisältöä (uutta tietoa), eli jaettu hakemus voi perustua vain siihen, mitä on esitetty kantahakemuksessa.

Toisin sanoen tekemällä jaettu hakemus on potentiaalisesti mahdollista saada patenttisuoja niille suoritusmuodoille, joita ei ole esitetty vaatimuksissa, mutta jotka ovat mukana kantahakemuksessa. Jaettu hakemus on itsenäinen patenttihakemus tekemisensä jälkeen, ts. sen hakemisprosessi ei ole riippuvainen kantahakemuksesta. Sen suoja-aika päättyy viimeistään samaan aikaan kuin kantahakemuksen suoja-aika.

Milloin jaetun hakemuksen voi tehdä?

Viimeinen mahdollinen hetki jaetun hakemuksen tekemiselle vaihtelee maittain/alueittain. Esimerkiksi Euroopan patenttivirastossa jaetun hakemuksen tekeminen on mahdollista vain niin kauan kuin kantahakemus on vireillä, ts. ennen kantahakemuksen myöntämistä patentiksi. Joissakin maissa jaettu hakemus on tehtävä jo ennen ensimmäiseen välipäätökseen vastaamista, kun taas toisissa maissa voi jopa olla mahdollista tehdä jaettu hakemus pian myöntämisen jälkeen.

Milloin päätös jaetun hakemuksen tekemisestä pitäisi tehdä?

Tämä riippuu maasta ja siitä, milloin jaettu hakemus on viimeistään tehtävä. Ihanteellisessa tilanteessa asiaa harkitaan lyhyesti aina, kun patenttivaatimuksia muokataan, eli tällöin harkitaan, ollaanko poistamassa asiasisältöä, jonka suojaamista olisi vielä mahdollista yrittää jaetun hakemuksen kautta. Vastaavasti, mikäli hakemus on tarkoituksella laadittu niin, että siinä on asiasisältöä, joka ei ole patenttivaatimuksissa, tämä on hyvä pitää mielessä hakemuksen käsittelyn aikana.

Missä maissa jaetun hakemuksen tekeminen on mahdollista?

Jaetun hakemuksen tekeminen on mahdollista käytännössä liki kaikissa maissa ja alueilla.

Mitä etuja jaetun hakemuksen tekemisellä on?

Tekemällä jaettu hakemus voidaan saada mm. seuraavia etuja:

  • Saadaan patenttisuojaa kantahakemuksessa esitetyille erilaisille suoritusmuodoille, ja näin voidaan laajentaa tietyn tyyppisen teknologian patenttisalkkua, jotta kilpailijoiden on vaikeampi kiertää patenttia tai teknologiaa. Jaettu hakemus tai hakemukset voivat myös vahvistaa ja laajentaa patenttisuojaa.
  • Maksimoidaan tuotto, mikäli tietty teknologia myydään tai lisensoidaan.
  • Luodaan tietylle teknologialle patenttisalkku, joka houkuttelee uusia investoijia tai auttaa julkisen rahoituksen saamisessa.
  • Saadaan patenttihakemuksen perhe pidettyä vireillä (eli hakemusvaiheessa), esimerkiksi koska:
    • Myönnetyn patentin vaatimuksia ei tyypillisesti ole mahdollista enää muokata, eli kilpailija voi analysoida myönnetyn patentin (oppia, mitä patentti opettaa), ja yrittää löytää toisen ratkaisun, joka ei loukkaa patenttia, mutta saa aikaan saman vaikutuksen. Mikäli perheessä on ainakin yksi vireillä oleva jaettu hakemus, kilpailijoille syntyy epävarma tilanne, sillä he eivät pysty arvioimaan tullaanko tulevaisuudessa patentti myöntämään, ja mille suojapiirille. Toisin sanoen vireillä oleva jaettu hakemus, myönnetyn patentin lisäksi, lisää merkittävästi samalla teknologia-alalla olevan kilpailijan kynnystä tulla markkinoille.
    • Mikäli jaettu hakemus on vireillä, voidaan myöhemmin muokata vaatimuksia vastaamaan tiettyä patentinloukkausta tai lisensointitarvetta.
    • Jaetun hakemuksen tekeminen voi olla suoraviivainen tapa ratkaista patenttiviraston esittämä yhtenäisyysmoite, eli mikäli patenttiviraston mielestä vaatimuksissa on enemmän kuin yksi keksintö.

Mitä jaetun hakemuksen tekeminen maksaa?

Jaetun hakemuksen tekemisen ja käsittelyn kulut vastaavat kantahakemuksen kuluja. Joissakin järjestelmissä, kuten Euroopan patenttivirastossa, tulee kuitenkin jaettua hakemusta tehtäessä maksaa myös kaikki vuosimaksut, jotka ovat jo erääntyneet kantahakemukselle.

Milloin jaettu hakemus tulisi tehdä?

Jaetun hakemuksen tekeminen on erityisen tärkeää silloin, kun kyseessä on teknologia, joka on tulevaisuudessa yrityksen ydinaluetta.

Missä maissa tai alueilla jaettu hakemus tulisi tehdä?

Jaetun hakemuksen tekeminen on erityisen tärkeää yrityksen tulevaisuuden ydinmarkkina-alueilla. Jaetun hakemuksen tarve riippuu myös odotettavissa olevasta suojapiiristä kyseisessä maassa tai alueella.

Mikäli aiheesta heräsi kysymyksiä, voit aina olla yhteydessä asiantuntijoihimme.

Jaa artikkeli