Kansainväliset mallit ja tavaramerkit vihdoin myös Kanadaan

Kanada on pitkän odotuksen jälkeen nyt ottanut viimeiset suuret harppaukset kohti kansainvälisten malli- ja tavaramerkkirekisteröintijärjestelmien käyttöönottoa.

Haagin sopimus

Tähän asti tavaramerkkien ja mallien suojaa on maassa voinut hakea ainoastaan kansallisten rekisteröintien kautta, joten yhtenäistetyt järjestelmät varmasti houkuttavat ja ilahduttavat maan markkinoille tähtääviä ja investoivia suomalaisia sekä muitakin ulkomaisia yrityksiä oikeuksien tehokkaamman hallinnoinnin, yhtenevämmän aineellisen sääntelyn kuin myös alempien hakukustannusten johdosta.

Kanada liittyi 16.7.2018 kansainvälisiä malleja koskevaan Haagin sopimukseen, joka astuu voimaan maata koskien 5.11.2018. Näin ollen Kanadaan on jo loppuvuonna mahdollista tehdä mallihakemuksia kansainvälisen järjestelmän kautta.

Madridin protokolla

Vuosien valmistelun jälkeen Kanadan virasto on myös hiljattain vahvistanut, että kansainvälisiä tavaramerkkirekisteröintejä koskevan Madridin protokollan edellyttämät lainsäädäntömuutokset sekä sähköisen failausjärjestelmän käyttöönotto ovat nyt edenneet viimeistelyvaiheeseen. Toivottavaa ja nyt jo kovin todennäköistäkin on, että maa liittyy Madridin protokollaan ensi kesään mennessä. ”We expect to be joining the treaty, in fact, in early 2019”, myös maan tavaramerkkiviraston pääjohtaja kommentoi viime kuussa. Madridin protokollan käyttöönoton myötä Kanadan tavaramerkkisääntelyyn on luvassa suuria muutoksia aiempaan verrattuna; mm. Nizzan luokituksen käyttöönotto, tavaramerkin käytöstä luopuminen hakuperusteena ja EU-sääntelyn tapaan suojausmahdollisuuden ulottaminen koskemaan myös ei-perinteisiä tavaramerkkejä kuten 3D- ja liikkuvia merkkejä, ääni- ja hajumerkkejä yms.

Huom. Mikäli Kanada on jo olemassa oleva tai potentiaalinen markkina-alue yrityksellenne, on nyt hyvä hetki tarkistaa, että tavaramerkkisuojanne maassa ovat ajan tasalla. Kansainvälisen tavaramerkkisuojan laajentaminen maahan heti kuin mahdollista tai viimeistään seuraavan uudistuksen yhteydessä saattaa olla hyvinkin suositeltavaa.

Kirjoittaja

Jaa artikkeli