Lakisirkusta ja tekniikan tulkintaa – suullisessa käsittelyssä EPO:ssa

Patentinhaltijan edustajana suullisessa käsittelyssä EPO:ssa

Tuomas Pantsar on ollut useaan otteeseen suullisissa käsittelyissä Euroopan patenttivirastossa Münchenissä. EPO:n valituslautakunnan uudessa toimipisteessä Haarissa hän on osallistunut Seppo Laineen asiamiesten kanssa jo neljän patentin ja yhden hakemuksen käsittelyyn. Lisäksi Tuomas on ollut mukana useassa väitekäsittelyssä EPO:n väitejaostossa.

Millaisen kuvan Tuomas on saanut näistä käsittelyistä? Esitimme hänelle muutaman kysymyksen.

Mitä vinkkejä antaisit suulliseen käsittelyyn valmistautuvalle?

Kaikki kortit täytyy olla hyvin mietittyinä valmiiksi. Argumenttien tulee mennä käsiteltävän asian ytimeen eikä puheenvuoroissa kannata alkaa kevein perustein viittailla ennakkopäätöksiin.

Kaikki relevantit dokumentit kannattaa olla mukana sekä paperilla että koneella haettavissa olevana versiona. Lisäksi täytyy varautua siihen, että muutoksia patenttivaatimuksiin voi tulla vielä viime hetkellä.

Kunnollista valmistautumista varten on hyvä mennä paikan päälle jo edellisenä aamuna tai jopa aiemmin. Edellisen päivän valmistelukokoukset ovat olleet todella hyödyllisiä, kun argumentit ja mahdolliset käänteet on käyty yhdessä läpi asiamiehen kanssa. 

Mitä kannattaa välttää?

Valituslautakunnan uuden rakennuksen lounasravintolaa ei kannata käyttää, jos

Tuomas ja kevyttä saksalaistailtapalaa.

ei ole aivan pakko. Tämä tietty vähän huumorilla, sillä käsittelyt ovat usein pitkiä ja valituslautakunta on kaukana laitakaupungilla, joten siihenkin ruokaan on tullut turvauduttua.

Münchenissä on lukuisia hyviä ravintoloita ja reissun aikana kannattaa syödä ainakin yksi annos kunnon saksalaista ruokaa, mutta ei kuitenkaan käsittelyä edeltävänä iltana – ei ainakaan myöhään. 

Minkälainen on hyvä tiimi väite-/valituskäsittelyyn?

Patenttia puolustettaessa meillä on ollut mukana kaksi asiamiestä, jolloin argumentteja valmistellessa saadaan aikaan hyvä keskustelu ja asiat tulevat tarkastelluiksi useasta näkökulmasta. Suullista käsittelyä edeltävä valmistelupäivä on asiakkaan teknisen asiantuntijan osalta ehdottomasti kaikkein tärkein. Varsinainen käsittely taas on asiakkaan näkökulmasta enemmän sirkusta, jossa itse on suurimmaksi osaksi katsomon puolella asiamiesten taistellessa patentin puolesta. Toki välillä voi tulla joitakin teknisiä kysymyksiä, joihin tekninen asiantuntija voi ottaa kantaa. Joka tapauksessa käsittelyt ovat erittäin mielenkiintoisia! Keskeisimmät lakipykälät ovat myös tulleet tutuiksi, kun puheenvuoroissa toistuvasti viitataan artiklojen numeroihin.

Suullinen käsittely on tavallaan kuin monieräinen urheilukilpailu, jossa erätauoilla tekninen asiantuntija voi valmentaa taistelevaa asiamiestä teknisissä yksityiskohdissa, ja sitten taas siirtyä seuraamaan asiamiesten työskentelyä, kun seuraava erä alkaa. 

Oletko havainnut eroa väitejaoston ja valituslautakunnan välillä?

Väitejaostossa katsotaan teknisiä asioita semanttisemmin ja muodollisemmin, kun taas valituslautakunnassa teknistä sisältöä tulkitaan enemmän dokumentin hengen mukaisesti. Dokumenttien sisällön analysoinnissa valituslautakunnan asenne on ollut jopa aavistuksen insinöörimäinen siinä missä väitejaostosta on jäänyt lakimiesmäinen vaikutelma. Pidän valituslautakunnan lähestymistapaa selvästi oikeampana, koska siinä on ollut mukana kaupunkilaisjärki siitä, miten alan ammattilainen ymmärtää kyseessä olevaa tekniikkaa.

Käytäntöjen ja tunnelman kannalta taas asia on aivan toisin. Väitejaostosta on jäänyt enemmän keskusteleva vaikutelma, mutta valituslautakunta pitää etäisyyttä, kuulee osapuolten argumentit ja ilmoittaa jämäkästi, miten asiat ovat. Siinä mielessä valituslautakunta on tuomioistuinmainen ja jämäkästi strukturoitu. Väitejaostossa vastapuolen on joskus sallittu puhua asian vierestä, mutta valituslautakunnassa kaikki löysä puhe katkaistaan heti alkuunsa. 

Kuinka Jarkko kommentoit havaintoja eurooppapatenttiasiamiehenä?

Tuomas on tehnyt erittäin tarkkoja ja keskeisiä havaintoja. Hänen kanssaan on ollut ilo työskennellä ja hän on tuonut selvää lisäarvoa käsittelyihin valmistautumiseen. Mielestäni paras tiimi syntyykin juuri silloin, kun tiimissä on mukana asiakkaan puolelta patenttiasioita hyvin ymmärtävä tekniikan erikoisasiantuntija ja asiamiestoimistosta tekniikkaa hyvin ymmärtävä väite- ja valituskäsittelyjen erikoisasiantuntija.

 

Tuomas valituslautakunnan aulassa. /Kuva: Jarkko Tiilikainen

Tuomas Pantsar: Tuomas on keksijänä useissa patenteissa ja hän toimi aiemmin teknologiajohtajana Oy AJAT Ltd:ssa. Nykyään Tuomas toimii konsulttina oman yrityksensä TxE Logic Oy:n kautta ja auttaa teknologiayrityksiä tunnistamaan IPR:iin liittyviä mahdollisuuksia ja yritysten teknologiaan liittyviä keksintöjä.

Jarkko Tiilikainen: Jarkko on Suomen kokeneimpia Euroopan patenttiviraston (EPO) asiamieskokeen (EQE) suorittaneita asiamiehiä ja hän on uransa alusta saakka perehtynyt EPO:n prosessioikeuteen ja valituslautakuntien ratkaisukäytäntöön. Toimitusjohtajan tehtävien ohella Jarkko edustaa mielellään asiakkaitamme suullisissa käsittelyissä niin väitejaostossa kuin valituslautakunnassakin.

Kirjoittaja

Jaa artikkeli