Mitkä patentit kannattaa sulkea pois UPC:n toimivallasta?

UPC-sopimuksen ratifioineet maat punaisella.

Britannian EU-eroprosessi on tuonut lisäjännitystä UPC:n aikatauluun, sillä Britannian parlamentti ei ratifioinut UPC-sopimusta aiemmin kaavaillussa aikataulussa ennen kuin se hajotettiin. Lisätietoa UPC:n aikataulusta saadaan siis vasta Britannian vaalien jälkeen. Tässä vaiheessa emme voi olla vielä varmoja, pääseekö UPC aloittamaan aikataulussa joulukuussa 2017 vai viivästyykö järjestelmän käynnistyminen.

Opt-out -mahdollisuus

Joka tapauksessa voimme jo tehdä päätöksiä sen suhteen, mitkä eurooppapatentit olisi syytä sulkea pois UPC:n toimivallasta (”opt-out”). Käsityksemme mukaan UPC tarjoaa tehokkaan tavan puolustaa patenttioikeuksia ja jatkossa eurooppalaiset patenttioikeudenkäynnit siirtyvät enenevässä määrin UP-tuomioistuimeen. Näin ollen kaikkia patentteja ei kannattaisi säännönmukaisesti sulkea pois UPC:n toimivallasta, vaikka poissuljetun patentin voikin vielä saattaa takaisin UPC:n piiriin tekemällä ”opt-in” –pyynnön. Laajamittainen patenttien poissulkeminen aiheuttaa myös hallinnollisia kustannuksia, mikä tekijä kannattaa ottaa huomioon etenkin suurten patenttisalkkujen osalta.

Ehdotammekin, että patentinhakijat ja –haltijat harkitsevat opt-out –pyynnön tekemistä vain sellaisten eurooppapatenttien osalta, joita koskee ainakin yksi seuraavista ehdoista:

  • Eurooppapatentti on saatettu voimaan ainoastaan hyvin harvoissa UPC-maissa, jolloin oikeudenkäynti on edullisempaa kansallisessa tuomioistuimessa (kartta maista ohessa).
  • On todennäköistä, että merkittävä loukkaus tapahtuu ainoastaan yhdessä maassa.
  • Oletetaan, että oikeudenkäynti yhdessä maassa, esim. Saksassa, on riittävä toimenpide kilpailijoita vastaan.
  • Patentti on liian arvokas menetettäväksi koko UPC-alueella yhdessä tuomioistuinkäsittelyssä.
  • Patentin pätevyyteen liittyy tavallista suurempia riskejä ja yrityksellä on halua ja resursseja puolustaa patenttia tarvittaessa useiden eri maiden tuomioistuimissa.
  • Patentti liittyy perheeseen, jossa on ainakin yksi jaettu hakemus, jolloin osa perheestä halutaan kansallisen tuomioistuinjärjestelmän ja osa UPC:n toimivaltaan.

Hoidossamme olevien eurooppapatenttien ja –hakemusten osalta tulemme ottamaan asiakkaisiimme yhteyttä opt-out –pyyntöjen merkeissä syksyllä 2017.

Kirjoittaja

Jaa artikkeli