UPC | Irlannin kansanäänestys lykkääntyy

Yhdistetty patenttituomioistuin (Unified Patent Court, UPC) on aloittanut toimintansa 1.6.2023. UPC-järjestelmä yksinkertaistaa eurooppapatenttijärjestelmää siten, että myönnetylle eurooppapatentille voi pyytää yhtenäistä vaikutusta UPC-sopimusjäsenvaltioissa (tällä hetkellä 17 EU-jäsenvaltiota). Vaikutukseltaan yhtenäistä eurooppapatenttia kutsutaan myös yhtenäispatentiksi (Unitary Patent, UP).

Sopimusjäsenvaltiot

UPC-sopimusjäsenvaltioita ovat tällä hetkellä (merkitty karttaan vihreällä): Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Latvia, Liettua, Luxemburg, Italia, Itävalta, Malta, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Slovenia, Tanska ja Viro.

 

 

Irlannin kansanäänestys lykkääntyy

Sopimus yhdistetystä patenttituomioistuimesta (Agreement on a Unified Patent Court, UPCA) on allekirjoitettu 24:n nykyisen EU-jäsenvaltion toimesta, mukaan lukien Irlanti. Irlanti ei kuitenkaan ole tällä hetkellä UPC-sopimusjäsenvaltio, koska Irlanti ei ole vielä ratifioinut UPCA-sopimusta.

Joka tapauksessa Irlanti kuuluu Euroopan patenttikonventioon (European Patent Convention, EPC) ja on osallistunut yhtenäispatentin säätelyyn. Näin ollen Irlanti voi halutessaan ratifioida UPCA-sopimuksen ja liittyä UPC-sopimusjäsenvaltioksi.

Liittymistä varten Irlannissa on järjestettävä kansanäänestys asiasta, koska liittyminen vaatii muutoksia perustuslakiin. Irlannissa oli tarkoitus järjestää kansanäänestys UPC:hen liittymisestä kesäkuussa 2024, mutta äänestystä on nyt lykätty. Ministeri Burken mukaan enemmän aikaa tarvitaan julkiseen keskusteluun asiasta, mutta hän ainakin pysyy sitoutuneena Irlannin liittymiseen UPC:hen ja näkee siitä olevan monia hyötyjä heidän taloudelleen.

Seuraamme tilannetta edelleen aktiivisesti ja palaamme asiaan heti kun tiedämme enemmän. Mikäli tarvitset lisätietoja UPC:hen liittyen, Laineen EP-asiamiehet ja UPC-erityisasiantuntijaryhmämme (upc@laineip.fi) vastaavat mielellään kysymyksiisi.

 

Alkuperäinen uutinen löytyy täältä.

Kirjoittaja