UPC-uutinen – muutos aikatauluun!

UPC:n toiminnan aloitus lykkääntyy

Yhdistetyn patenttituomioistuimen (Unified Patent Court, UPC) toiminnan aloitus viivästyy. Alkuperäisen aikataulusuunnitelman (roadmap) mukaan sunrise-jakson ennakoitiin alkavan 1.1.2023 ja UPC:n aloittavan toimintansa 1.4.2023. Sunrise-jakson alkamista on nyt kuitenkin lykätty kahdella kuukaudella.

Näin ollen sunrise-jakso tulee näillä näkymin alkamaan 1.3.2023 ja UPC aloittamaan toimintansa 1.6.2023.

Lykkäyksen tarkoituksena on antaa tuleville käyttäjille mahdollisuus valmistautua vahvaan tunnistautumiseen, jota vaaditaan UPC:n IT-järjestelmään (Case Management System, CMS) pääsemiseksi ja dokumenttien allekirjoittamista varten. Muut valmistelutyöt ovat hyvällä mallilla ja linjassa alkuperäisen aikataulusuunnitelman kanssa, eikä muita viivästyksiä odoteta.

Lykkäys antaa myös kaksi kuukautta enemmän aikaa miettiä onko tarpeen poissulkea (opt-out) omat eurooppapatentit ja –hakemukset UPC:n toimivallan ulkopuolelle, jolloin käsittely tapahtuu kansallisissa tuomioistuimissa. Voimassa olevat eurooppapatentit ja -hakemukset tulevat kuulumaan UPC:n toimivallan alle, jos niitä ei erikseen suljeta pois (opt-out). Opt-out mahdollisuus aukeaa kolme kuukautta ennen UPC:n voimaantuloa (ns. sunrise-jakso).

Alkuperäinen uutinen löytyy täältä.

Eurooppapatentin myöntämisen lykkäys ja varhainen yhtenäisvaikutuspyyntö

Eurooppapatentin myöntämiselle on myös mahdollista pyytää lykkäystä hyväksymisilmoituksen jälkeen (R. 71(3) EPC communication) ja ennen myönnettäväksi tarkoitetun tekstin hyväksymistä. Lykkäysmahdollisuus avautuu näillä näkymin 1.1.2023. Lykkäyksen tarkoituksena on mahdollistaa yhtenäisen vaikutuksen pyytäminen kyseiselle patentille. Euroopan patenttivirasto on lisäksi ilmoittanut sallivansa myös varhaiset yhtenäisvaikutuspyynnöt 1.1.2023 alkaen. Näin ollen Euroopan patenttivirasto voi rekisteröidä yhtenäisen vaikutuksen välittömästi järjestelmän käynnistyessä, mikäli kaikki vaatimukset täyttyvät.

Euroopan patenttiviraston ilmoitus löytyy täältä.

Seuraamme tilannetta edelleen aktiivisesti ja palaamme asiaan heti kun tiedämme enemmän. Suosittelemme joka tapauksessa, että omien eurooppapatenttien ja -hakemusten tilanne käydään läpi, jos sitä ei ole vielä tehty. Suosittelemme myös oman strategian miettimistä yhtenäispatentin (Unitary Patent, UP) ja UPC:n suhteen. Lisäksi on hyvä miettiä onko tarpeen käyttää opt-out -mahdollisuutta ennen UPC:n voimaantuloa, jotta voidaan suojautua 1. päivän kanteelta, mikä lukitsisi oman eurooppapatentin tai -hakemuksen UPC:n toimivallan alle.

 

Kirjoittaja

Jaa artikkeli